Avís legal

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Almazen, Espai de Creació i Difussió Artística es la seu de la Ass. Cult. La Ciutat de Les Paraules, amb domicili fiscal a Carrer Guifé 9, baixos, 08001 Barcelona.

AVÍS GENERAL WEB
Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina del Almazen, Espai de Creació i Difussió Artística. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.
El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de Almazen
El Almazen no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat del Almazen. Els anunciants i patrocinadors amb els que el Almazen pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina del Almazen.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat del Almazen. Tots aquells continguts dels quals el Almazen no en sigui el titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.
En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat. Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.
L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús
L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. El Almazen no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.
El Almazen es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que el Almazen ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor. El Almazen eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades
El 25 de maig de 2018 s’aplica directament el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o el Reglament), i al Almazen volem facilitar-te tota la informació al respecte de la manera més clara possible.
A continuació podràs trobar la informació detallada sobre com fem servir les teves dades i quins són els teus drets:
Responsable d’aquestes dades és: Almazen, Ass. Cult La Ciutat de Les Paraules
El Almazen vetllarà pel bon ús i tracte d’aquestes dades.
Al Almazen tractem les teves dades personals per poder enviar-te informació, notícies i promocions rellevants sobre la nostra activitat.
A més, després de l’entrada en vigor del Reglament, el Almazen continuarà tractant les teves dades com venia fent-ho fins ara, amb el màxim respecte a la confidencialitat i seguretat de la teva informació i per a les mateixes finalitats per a les quals vas consentir a cedir-nos les teves dades.
Conservarem les teves dades personals durant el període que duri la nostra activitat teatral.
En cas que el Almazen cesi la seva activitat, transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les teves dades.
No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, estiguem coberts per una llei o que tu ho hagis pactat prèviament amb el Almazen.

En el cas de compra d’entrades, en alguns casos és necessari cedir la informació i les dades del comprador/a a la plataforma de gestió d’entrades amb la que treballem: Atrápalo farà servir aquestes dades en cas d’anul·lació o necessitat de comunicació amb l’espectador/a i no les podrà cedir a tercers.
En qualsevol moment pots exercir els teus drets de:

  • Accés: Pots conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les teves dades.
  • Rectificació: Pots corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes.
  • Supressió: Pots demanar que se suprimeixin les teves dades.
  • Oposició: Pots demanar que no es facin servir les teves dades per segons quines finalitats.
  • Limitació: Pots demanar que es limiti el tractament de les teves dades en certs casos.
  • Portabilitat: Pots demanar que es traslladin a una altra entitat les dades que ens hagis facilitat.
  • Decisions automatitzades: No ser objecte d’una decisió basada únicament en tractament automatitzat de dades.

Pots exercir els drets que t’atorga el Reglament a:
Almazen, Ass. Cult La Ciutat de Les Paraules
CGuifré 9 , baixos
08001 Barcelona
T. 00 34 664277579
aula@almazen.net

Limitació de la responsabilitat
El Almazen no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Comments are closed.